Technické info

Moduly lodžií

Konštrukcia

Jedná sa o samonosnú železobetónovú konštrukciu, ktorou získate približne 5m2 úžitkovej plochy.

Založenie systému je možné tromi rôznymi spôsobmi:

  • Na vlastné základy
  • Opretím o základový pas existujúceho objektu
  • Zavesením celej konštrukcie na objekt

Posledné dva uvedené spôsoby nevyžadujú vykonávanie zemných prác a sú vhodné najmä v prípadoch, keď založenie na pätky vyvoláva nutnosť preložiť prípojky či riešenie majetkových pomerov k pozemku.

Celý systém je zložený zo zvislých nosných stien na ktoré sú uložené vodorovné lodžiové dosky. Zvislé steny sú kotvené cez škáru obvodového plášťa priamo do priečnej nosnej steny objektu. Tým je zaistené bezpečné spojenie lodžií s budovou. Lodžie sú vybavené klzným kotvením. Tým je zaistené ich vertikálne dilatácie a je zamedzené namáhanie kotiev ohybom alebo strihom, ako je tomu u ostatných systémov.

Variabilita

Variabilita systému umožňuje dodržanie ako modulovej siete jednotlivých panelových domov, tak aj korekciu prípadných nepresností montáže existujúceho objektu. Usporiadanie lodžií je zachované podľa súčasného dispozičného riešenia domov a je možné ich stavať aj do niekoľkých stĺpcov vedľa seba. Ďalej je umožnené zriadenie lodžie aj v mieste, kde závesný balkón vôbec nebol. Toto sa týka najmä menších bytov a bytov vo zvýšenom prízemí.

Ďalšou z výhod prefabrikovaných lodžií je možnosť predĺženia a zväčšenia pôvodnej zapustenej lodžie.

Tvary

Vyrábame dva základné tvary balkónov(lodžií) s rovnou alebo skosenou lodžiovou doskou.
Stenové panely sú v štandardných zostavách tzv. vykrojené alebo plné.
Toto riešenie je vhodné z dôvodu zachovania súkromia medzi susediacimi lodžiami.

Zábradlie, zasklenie

Pre obidva tvary lodžií, teda rovné aj skosené, ponúkame dve základné konštrukcie zábradlia. Hlavným a jednoznačne najpoužívanejším je zábradlie betónové. To prináša výhody následné bezúdržbovosti. Druhým typom zábradlia je konštrukcia z uzavretých oceľových, alebo hliníkových profilov s možnosťou širokej škály výplňí. Tu je výhodou optické odľahčenie konštrukcie a vyššia variabilita designu. Ako výplne je možné použiť sklenené tabule, plné dosky z rôznych materiálov aj prvky evokujúce vzhľad drevených dosiek.

Vždy používame materiály spĺňajúce požiadavky na bezpečnosť a požiarnu odolnosť. Oba tvary lodžií je možné efektívne zaskliť. Vždy s možnosťou otvorenia lodžie - teda v lete otvorený priestor, v chladných mesiacoch "zimná záhrada".

Lodžia "navyše"

Lodžiový systém bol primárne vyvinutý pre náhradu oceľových zavesených balkónov. Postupom času sa však čoraz aktuálnejšou stávala požiadavka majiteľov bytov na výstavbu lodžií v miestach, kde pôvodne žiadna vonkajšia konštrukcia nebola. Týka sa to najmä menších bytov ale realizujeme takto aj lodžie ako doplnenie existujúcej. To v prípade, že zákazník požaduje lodžiu ďalšiu. Tu je možné použiť aj variant dvoch susediacich lodžií vzájomne priechodných.

Zväčšenie súčasných lodžií

Sme schopní v rámci revitalizácie existujúcej lodžie túto predĺžiť a tak jej plochu výrazne zväčšiť. Konštrukčne sa pristaví lodžia dizajnovo zhodná s lodžiami ostatnými. Táto požiadavka vzniká najmä pri zatepľovaní domov, pretože sa týmto plocha pôvodnej lodžie zmenšuje. My vám vytvoríme výrazne väčší vonkajší priestor.

Montáž

Ďalšia z veľkých výhod tohto systému je rýchla montáž. Po príprave založenia pokračuje demontáž starých balkónov a vlastné osadzovanie prefabrikátov veľmi rýchlo a užívateľ bytu je tak obmedzený pri užívaní na minimálnu dobu.

Lodžie sa po montáži zvyčajne natierajú - povrch prefabrikátov je pripravený pre náter fasádnou farbou.

V prípade, že sa celý dom revitalizuje, je správny postup prác nasledovný:

  • Montáž lodžií
  • Výmena okien
  • Zateplenie vrátane následného náteru lodžií

Táto postupnosť prác minimalizuje možnosť vzájomného poškodenia nových prvkov a zároveň zaisťuje ideálnu pohľadové zjednotenie celého objektu.

Pri montáži postupujeme vždy v súlade s požiadavkami na bezpečnosť ako našich pracovníkov, tak užívateľov bytov.

Schéma kotvenia konzolovej steny

Pokiaľ o podobnom riešení uvažujete, radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie a to aj formou konzultácie s naším pracovníkom priamo u Vás. Sme schopní Vám zabezpečiť dodávku na kľúč - pripravíme potrebnú projektovú dokumentáciu, prvky vyrobíme a namontujeme.

Na prianie zákazníka sme schopní upraviť tvar lodžií aj konštrukciu zábradlia.